Hồ sơ, thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

tu choi nhan di san thua ke

I. Thành phần hồ sơ, thủ tục công chứng Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao y):

Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế di sản mà mình từ chối:

Di chúc hợp pháp (trường hợp hưởng theo di chúc); hoặc giấy tờ chứng minh thuộc hàng thừa kế được hưởng di sản theo quy định pháp luật (quan hệ hàng thừa kế thứ nhất:

 • Cha mẹ – con cái thì phải có giấy khai sinh
 • Vợ – chồng thì phải có giấy đăng ký kết hôn; hoặc Quyết định của Tòa án về việc được thừa hưởng di sản thừa kế (nếu có).
 • Nếu là quan hệ hàng thừa kế thứ hai/thứ ba thì phải có giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận thuộc diện được hưởng.

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người để lại di sản

(Ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do người để lại di sản thừa kế đứng tên hoặc giấy tờ, hồ sơ hợp pháp về tài sản kể cả tài sản hình thành trong tương lai).

Giấy chứng tử của người để lại di sản.

Giấy tờ khác có giá trị thay thế một trong các giấy tờ trên nếu.

Giấy tờ của người yêu cầu công chứng:

 • Văn bản đề nghị công chứng
 • Văn bản từ chối nhận di sản
 • 01 bản sao y (hoặc photo) Căn cước công dân/hộ chiếu (có bản chính xuất trình để kiểm tra, đối chiếu).

tu choi nhan di san thua ke

II. Quy trình thực hiện công chứng thừa kế của luật Hưng Hà Mô tả chi tiết từng bước, từng trường hợp thường gặp trong quy trình công chứng thừa kế di sản.

Trình tự thủ tục công chứng văn bản từ chối di sản thừa kế

Bước 1: Nộp hồ sơ công chứng

Người yêu cầu thực hiện thủ tục công chứng thừa kế chuẩn bị hoàn thiện các loại giấy tờ nêu ở mục 2. Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Lưu ý: Với những giấy tờ yêu cầu bản sao thì bắt buộc trước khi nhận Văn bản từ chối nhận di sản đã được công chứng phải mang theo bản chính để đối chiếu.

Bước 2: Tiến hành thủ tục công chứng thừa kế

Sau khi nộp đủ hồ sơ, giấy tờ, Công chứng viên sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ: Công chứng viên tiếp nhận, thụ lý và ghi vào sổ công chứng
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Công chứng viên hướng dẫn và yêu cầu bổ sung
 • Nếu hồ sơ không có cơ sở để giải quyết: Công chứng viên giải thích lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Hướng dẫn ký văn bản

Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên thực hiện giải quyết hồ sơ và thực thiện các thủ tục công chứng thừa kế tiếp theo.

 • Nếu đã có dự thảo văn bản từ chối nhận di sản thừa kế: Công chứng viên kiểm tra các nội dung trong văn bản đảm bảo không có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội…
 • Nếu chưa có dự thảo: Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người từ chối nhận di sản. Sau khi soạn thảo xong, người từ chối di sản đọc lại nội dung, đồng ý và sẽ được Công chứng viên hướng dẫn ký vào Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Bước 5: Ký chứng nhận và trả kết quả hoàn thành thủ tục công chứng 

Công chứng viên yêu cầu người từ chối di sản thừa kế xuất trình bản chính các giấy tờ đã nêu ở mục 2 để đối chiếu trước khi ký xác nhận vào Lời chứng và từng trang của Văn bản khai nhận này.

Cuối cùng khi đã ký xong văn phòng công chứng sẽ tiến hành thu phí, thù lao công chứng, các chi phí khác. Đồng thời trả lại bản chính văn bản khai nhận cho người thừa kế.

III. Trường hợp nào không được từ chối nhận di sản? Trường hợp không muốn nhận di sản nhưng cũng không làm thủ tục từ chối nhận thì giải quyết thế nào?

Điều 620 BLDS 2015 quy định về Từ chối nhận di sản: 

 1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
 3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Như vậy, trường hợp từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì không được như trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của mình đối với khoản nợ do người chết để lại mà mình là người thuộc hàng thừa kế hay mình đang có nghĩa vụ tài sản đối với người khác mà chưa có đủ điều kiện về tài sản để thực hiện.

Để biết thêm chi tiết hoặc có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Đăng ký tư vấn

  Chọn dịch vụ  Zalo